Rubriky
Biodynamické zemědělství

Biodynamické preparáty

Základem biodynamického zemědělství je odmítnutí průmyslově vyráběných agrochemikálií a naopak podpora půdy přírodními prostředky. Vychází se z předpokladu, že je-li půda zdravá, plná užitečných mikroorganismů a organické hmoty, není nutné používat chemická hnojiva. Využívají se biodynamické preparáty, kterých existuje 9 druhů.

Stejný princip se uplatňuje při výrobě biodynamického vína.

biodynamické víno
Biodynamická vína, zdroj: Alkohol.cz

Preparáty používané v biodynamickém zemědělství

Oficiálně existuje 9 typů biodynamických preparátů, označované čísly 500 až 508.

První dva preparáty 500 a 501 jsou určené k postřikům půdy a rostlin před škůdci, zbývající se vpravují do půdy, kterou posilují a podporují její samoregulační schopnosti.

  • 500 – roháček
  • 501 – křemenáček
  • 502 – řebříček
  • 503 – heřmánek
  • 504 – kopřiva
  • 505 – preparát z dubové kůry
  • 506 – pampeliška
  • 507 – kozlík
  • 508 – přeslička

Poprvé je veřejně představil Rudolf Steiner v roce 1924, duchovní otec biodynamického zemědělství. Steiner jim přisuzuje sílu a moc povzbuzovat zemědělskou půdu, která se vyčerpává kvůli nešetrnému hospodaření s půdou po zavedení agrochemických hnojiv a masové produkci potravin.

Preparáty si připravuje a aplikuje na půdu a rostliny zemědělec sám. Samozřejmě je nelze brát jako samospasitelné, ale jako (nezanedbatelnou) součást zemědělské péče podle směrnic biodynamiky.

Příprava biodynamických preparátů vyžaduje čas, například roháček 500 a křemenáček 501 se plní do kravských rohů a zakopává do země, ze které se vyjme po přesně stanovené době (obvykle několik měsíců).

Na půdu a rostliny se pak aplikují v homeopatickém, téměř zanedbatelném množství. Ti, kteří mají o homeopatii rozšířené znalosti, vědí, že se preparáty používají v mimořádně malých koncentracích výchozích látek, které vznikají postupným nařeďováním.

Střídání cyklů a vliv na přírodní preparáty

Doba přípravy biodynamických preparátů a jejich použití se řídí jasně danými pravidly a zákonitostmi. Na lidský život měl odnepaměti velký vliv roční cyklus, střídání čtvera ročních období, dne a noci.

Už dříve například rolník vypozoroval, že setí je nejlepší okolo úplňku, bylinářky věděly, že rostliny sbírané v noci mají zcela odlišnou sílu od těch, natrhaných za bílého dne.

Na respektování přírodních cyklů je také založená výroba a aplikace biodynamických preparátů.

Popis výroby biodynamických preparátů

Roháček 500

Kravský roh vyplníme po okraj lejnem od březích krav. Vyplněné ukládáme na podzim (konec září, začátek října) do jámy vykopané v půdě, asi půl metru hluboko. Vykopáváme je na jaře v období Velikonoc, obsah rohů by měl být přeměněný na zemitě vonící hmotu. Smícháme s vodou a aplikujeme na půdu postřikem, před setím.

biodynamické preparáty

Křemenáček 501

Křemen nebo křišťál rozmělníme kladivem nebo železnou tyčí na jemný prášek, který pak dále rozjemníme v hmoždíři s tloučkem. Smícháme s vodou na kašičku, kterou naplníme kravský roh a uložíme do země, na slunečné místo. Křemenáček zakopáváme do země brzy po Velikonocích a vyndáváme na podzim na přelomu září a října. Smíchaný s vodou aplikujeme jemným postřikem na rostliny.

Řebříček 502

V létě nasbíráme květy řebříčku, naplníme jimi vlhký močový měchýř z jelena. Zavážeme a zavěsíme na slunné místo. Na podzim zakopeme do země ve stejnou dobu jako roháček, avšak do samostatné jámy. Na jaře vykopeme, používáme do kompostu.

Heřmánek 503

Nasušené nebo čerstvé heřmánkové květy naplníme do podvázaného kousku hovězího tenkého střeva. Zauzlujeme, na podzim zakopeme do jámy, na jaře vyjmeme. Používáme do kompostu.

Kopřiva 504

Kvetoucí kopřivy posečeme, necháme den zavadnout. Poté kopřivu našlapeme do jámy a důkladně utlačíme. Je-li možné, obklopíme kopřivu ze všech stran rašelinou. Z jámy vyndáváme za rok, opět v době, kdy kopřivy kvetou. Používáme do kompostu.

Dubová kůra 505

Nastrouháme dubovou kůru a vložíme ji do čerstvé či sušené mozkovny domácího zvířete, nejčastěji kravské. Otvor ucpeme jílem a zakopeme do půdy v místě, kde má přístup voda z deště a sněhu, nikoliv však na místě, které je trvale pod vodou.

Pampeliška 506

Natrháme pampelišky v květnu, doku jsou jejich středy ještě neotevřené, usušíme. Usušené květy stlačíme v dlani na hromádku a zabalíme blánou z kravské pobřišnice. Převážeme provázkem, zakopeme do jámy na podzim, vyndáváme na jaře. Používáme do kompostu.

Kozlík 507

Z květů kozlíku lékařského vylisujeme šťávu, necháme usadit, slijeme nečistoty. Přechováváme v lahvičce na temném místě. Používáme do kompostu.

Přeslička 508

Působí na houbová onemocnění rostlin. Přesličku vyvaříme ve vodě a za úplňku postřikujeme napadené rostliny a půdu.

Další zdroj: Biologicko-dynamické preparáty